İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ


İşe Alma Ve Yerleştirme

İş başvurularını ergonomik çerçevede inceleyebilir, kıyaslayabilir, değerlendirebilir ve kurumsal CV havuzunuzu oluşturabilirsiniz. insan kaynakları Başvurulara davetler gönderebilir, mülakat notlarınızı özel bir sayfaya yazabilir, doğru işe doğru personeli daha hızlı belirleyebilir ve işe alım sürecini gerçekleştirebilirsiniz.

ÖZLÜK MODÜLÜ

En değerli kaynağınız şüphesiz ki insan kaynağınız. Özlük modülü sayesinde, personelinize ait tüm hususi bilgileri depolayabilir, süzebilir, insan kaynakları çıktı alabilir ve gerekirse tüm arşiv kayıtlarına etkin bir şekilde ulaşabilirsiniz.

İNSAN KAYNAKLARI BORDRO

Bordro modülü ile çalışanlarınızın maaş hakediş ve puantaj tahakkuk işlemlerini yasal güncel mevzuata uygun olarak hesaplatabilir, yasal eklenti ve kesintileri uygulayabilir, PDKS cihazlarından günlük dijital puantaj çizelgesi alabilir ve hazırlayabilirsiniz. insan kaynakları Personel giderlerinizi, arzu ederseniz dağıtım anahtarları kullanarak çalışma kadro ve koşullarına uygun olarak gider merkezlerine pay edebilir ve otomatik muhasebeleşmesini sağlayabilirsiniz. Tüm yasal raporlarınızı alabilir ve bunları başka ortamlara transfer edebilirsiniz

KADRO VE PERFORMANS

İnsan kaynakları yönetimi Bordro insan kaynakları ve yönetimi Performans değerleme kriterlerinizi ve süreçlerinizi tanımlayarak dijital ortama taşıyarak hem hız kazanabilir hem de verimliliğinizi artırabilirsiniz. insan kaynakları Kadro ve Norm Kadro tanımlamalarınızı yapabilir, terfi ve tenkisat derecelendirmesini uygulayabilir ve haritalandırabilirsiniz