E FATURA VE E-YAZ YAZILIM ENTEGRASYONU

E fatura, Gelir İdaresi Başkanlığının “Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.” şeklinde açıkladığı elektronik fatura türüdür. E fatura yeni bir belge gibi görülmemelidir. E fatura mükellefleri, bu güne kadar kullanılan kağıt fatura yerine bu fatura türünü kullanacaklardır.
E fatura mükellefiyet şartları;
• 04/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar (Listeye ulaşmak için tıklayınız) ve bu firmalardan 2011 yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25.000.000 (yirmi beş milyon) TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olmak,
• 06/06/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler (Listeye ulaşmak için tıklayınız) ile bu firmalardan 2011 yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olmaktır.
E fatura mükellefi olunduktan sonra kullanılması zorunlu bir belgedir. E fatura 3 farklı şekilde kullanılabilmektedir.

• GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) portalı üzerinden
• Özel Entegratör firmalar portalı üzerinden

• Kullanılan ERP, Ticari yazılım, Muhasebe programı entegrasyonu ile